Wat zoekt u?

 
 

  Welkom op de site van bs. de Piramide 
 Onderwerp: aankondiging landelijke staking PO 5 oktober 2017

Beste ouder / verzorger,

Op donderdag 5 oktober aanstaande zullen alle Prodas-scholen gesloten zijn. Zoals u uit het nieuws heeft kunnen vernemen, worden alle leerkrachten opgeroepen deel te nemen aan een landelijke staking op deze dag. De inzet van de actie is de vermindering van de werkdruk in het basisonderwijs, bijvoorbeeld door klassen te verkleinen. Ook een verhoging van het salaris om het verschil met de salarissen in het voortgezet onderwijs van leraren met hetzelfde opleidingsniveau geleidelijk in te lopen, vormt een centraal actiepunt; Zodat het beroep van leerkracht niet alleen nu, maar ook in te toekomst aantrekkelijk blijft.

De directeuren en het bestuur van Stichting Prodas tonen begrip voor de wens van leerkrachten om gehoor te geven aan de stakingsoproep. Het (overgrote) merendeel van de leerkrachten binnen Prodas heeft aangegeven bereid te zijn aan de staking deel te nemen. Wij hopen dat met deze vroegtijdige mededeling van onze school, u maatregelen kunt treffen voor een vorm van opvang voor uw kind(eren).

We beraden ons nog over de wijze waarop we lokaal aandacht kunnen besteden aan deze actie. Zodra hier meer over bekend is, ontvangt u van ons bericht.

Wij vragen uw begrip voor onze keuze om alle leerkrachten in de gelegenheid te stellen hun steun te verlenen aan de actie zodat het basisonderwijs ook in de toekomst verzekerd is van voldoende goed opgeleide leerkrachten.

Met vriendelijke groet,

J.M.J. Ketelaar Voorzitter Raad van BestuurAanmelden nieuwe leerlingen:

  op afspraak bij juf Joke van der Voort, 0493-313422 

Foto's in het fotoboek 

 
Kalender
28september2017
Omgekeerde...